PRIVACY POLICY

Bij ECOPOTS nemen we jouw privacy serieus. Lees hier meer over hoe we jouw privacy bewaken en welke cookies we gebruiken en waarom.

Jouw privacy

 

Informatie die je ons geeft door gebruik te maken van een elektronisch formulier op deze website zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals bedoeld met het formulier.

Informatie die je ons toestuurt via email zal alleen worden gebruikt voor het doel (zoals wij redelijkerwijs denken) waarvoor je ons die informatie toestuurt.

Informatie die je ons geeft kan gebruikt worden voor statistieken en onderzoek, maar zal op geen enkele manier (naast het oorspronkelijke doel) zo gebruikt worden dat jij zou kunnen worden geïdentificeerd.

Jouw gegevens

 

Onze website wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com levert ons een online platform wat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te promoten en te verkopen. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen via Wix.com’s data storage, databases en algemene Wix.com applicaties. Wix.com slaat alle data op op beveiligde servers en achter een firewall. Wix maakt altijd gebruik van een HTTPS verbinding.

Het gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst tijdens het bezoeken van websites. Ze worden overal gebruikt om websites te laten werken, of om deze efficiënter te laten werken. Ook worden ze gebruikt om site eigenaren informatie over hun bezoekers te verschaffen. Sommige cookies worden gebruikt voor advertentiedoeleinden (zodat je gepersonaliseerde advertenties kunt ontvangen gebaseerd op jouw eerdere internetgedrag).

 

Enkele voorbeelden van cookies zijn:

  • opslaan van informatie om een website te personaliseren naar jouw gekozen vereisten/ instellingen

  • een website die producten verkoopt kan cookies gebruiken om producten die jij in jouw winkelmandje hebt te onthouden

  • cookies kunnen gebruikt worden om gedrag op een website vast te leggen, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht

 

Er zijn twee verschillende typen cookies die in jouw browser kunnen worden geplaatst door een website:


Sessie cookies worden alleen gebruikt gedurende jouw bezoek aan een website en worden verwijderd zodra je de website verlaat. Een nieuwe cookie wordt dus weer geplaatst wanneer je deze website in de toekomst weer gebruikt.
 

Persistente cookies blijven in jouw browser wanneer je een website hebt verlaten en je webbrowser hebt afgesloten. De volgende keer dat je de website bezoekt wordt deze informatie gebruikt om je dezelfde gebruikerservaring te geven als de voorgaande keer. Bijvoorbeeld om je bepaalde dingen te laten zien op de homepagina. Persistente cookies verlopen wanneer een website binnen een bepaalde tijdsduur niet opnieuw wordt bezocht.


 

Cookies op de ECOPOTS website

Wij gebruiken een aantal verschillende cookies op de ECOPOTS website, sub domeinen en ‘third party’ systemen die wij gebruiken (indien van toepassing).

 

Bijvoorbeeld:

 

  • Wij maken gebruik van een Google Analytics cookie op onze website om het surfgedrag vast te leggen. We doen dit om bijvoorbeeld het aantal gebruikers voor de diverse web pagina’s vast te leggen. Wij verzamelen deze informatie op zo’n manier dat bezoekers niet geïdentificeerd kunnen worden en we ondernemen geen enkele poging om de identiteit van onze bezoekers te achterhalen. Ook delen wij deze informatie met niemand.

  • Wij gebruiken een aantal essentiële sessie cookies die nodig zijn om bepaalde delen van de website goed te laten werken.

 

Wanneer je vragen hebt over hoe cookies op deze website gebruikt worden of hoe dit jou kan beïnvloeden, stuur dan een berichtje naar support@ecopots.eu.

Cookies beheren op jouw computer

 

De meeste webbrowsers geven je enige controle over het merendeel van de cookies via de browser instellingen. Om meer te weten te komen over cookies, inclusief achterhalen welke cookies zijn geïnstalleerd en hoe je die kunt verwijderen, bezoek about cookies website.


Je kunt er voor kiezen cookies niet te accepteren die zijn ingesteld voor de ECOPOTS website. Je moet je er dan wel bewust van zijn dat het kan zijn dat sommige delen van de website niet meer goed functioneren.

Veranderingen in de manier waarop websites cookies gebruiken

Wetgeving met betrekking tot hoe cookies gebruikt worden op websites veranderd. Meer informatie hierover is terug te vinden op de Information Commissioners website.

 

Privacy policy updates

 

Wij behouden ons het recht voor onze Privacy Policy te veranderen of aan te passen op elke gewenst moment, dus bekijk deze pagina regelmatig. Veranderingen en verduidelijkingen zullen altijd per direct ingaan bij plaatsing op deze website. Als er wijzigingen zijn laten wij je dat hier weten zodat je weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, welke dan ook, we deze gebruiken en/ of openbaar maken.

 

Toegang of verwijdering van jouw gegevens

 

Wanneer je toegang wil tot of wijzigingen wil doorvoeren aan jouw persoonlijke gegevens die we van je hebben (bijvoorbeeld wanneer je gebruik hebt gemaakt van een contactformulier), of je wilt deze verwijderen, laat ons dat dan weten via support@ecopots.eu

 

Confidentialité et cookies

ECOPOTS prend le respect de votre vie privée au sérieux. Apprenez-en plus sur la manière dont nous protégeons votre vie privée, sur le type de cookies que nous utilisons et sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons.

Votre vie privée

Les informations que vous fournissez via des formulaires électroniques sur ce site seront uniquement utilisées aux fins mentionnées dans les formulaires.

Les informations fournies dans les e-mails que vous nous adressez seront uniquement utilisées aux fins pour lesquelles (nous pensons raisonnablement que) vous nous les communiquez.

Les informations que vous nous fournissez peuvent être utilisées dans le cadre de recherches statistiques, mais elles ne seront utilisées d’aucune façon (au-delà de leur objectif d’origine) qui permette de vous identifier.

Vos données

Notre site Internet est hébergé sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui nous permet de promouvoir nos services et de vous les vendre. Vos données peuvent être enregistrées dans le stockage de données, les bases de données et les applications générales de Wix.com. Elles sont stockées sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu. Wix est toujours lancé à l’aide d’une connexion HTTPS.

 

Utilisation des cookies

 

Les cookies sont de petits dossiers de texte placés sur votre ordinateur par les sites Internet que vous visitez. Ils sont largement utilisés afin que les sites fonctionnent ou fonctionnent plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations à leurs propriétaires. Certains cookies sont utilisés à des fins publicitaires pour que vous voyiez des publicités plus personnalisées, basées sur votre comportement en ligne.

 

Les cookies servent par exemple à :

  • stocker des informations pour personnaliser le site en fonction de vos exigences ;

  • enregistrer le contenu de votre panier sur un site qui vend des articles ;

  • enregistrer le comportement des utilisateurs d’un site, par exemple pour enregistrer les pages consultées.

 

Il existe deux types de cookies susceptibles d’être placés dans votre navigateur par un site Internet.

Les cookies temporaires sont uniquement utilisés pendant la période d’utilisation du site et sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Un nouveau cookie devra donc être placé dans votre navigateur si vous revisitez le même site à l’avenir.
 

Les cookies permanents restent dans votre navigateur une fois que vous avez quitté le site et fermé votre navigateur. La prochaine fois que vous consulterez le site, les informations contenues dans les cookies serviront à garantir que le site fonctionne selon la manière définie lors de la précédente visite, par exemple, en affichant certains éléments sur la page d’accueil. Les cookies permanents expireront si le site n’est pas visité pendant une certaine période.


 

Cookies sur le site d’ECOPOTS

Nous utilisons plusieurs cookies sur le site Internet d’ECOPOTS et dans les sous-domaines et systèmes de tiers que nous gérons.

 

Exemples :

 

  • Nous utilisons le cookie de Google Analytics sur notre site et dans tous nos systèmes en ligne pour enregistrer l’utilisation du site. Nous le faisons, entre autres, pour connaître le nombre de visiteurs des différentes parties du site. Nous récoltons ces informations d’une manière qui ne permet d’identifier personne, nous ne tentons aucunement de trouver l’identité des visiteurs de nos sites et nous ne partageons ces informations avec personne.

 

  • Nous utilisons plusieurs cookies temporaires essentiels pour permettre à certaines parties du site de fonctionner correctement.

 

Pour toute question sur la façon dont les cookies sont utilisés sur ces sites ou sur la manière dont ils pourraient vous affecter, veuillez nous contacter via support@ecopots.eu.

Gestion des cookies sur votre ordinateur

 

La plupart des navigateurs permettent de contrôler, dans une certaine mesure, la majorité des cookies via leurs paramètres. Pour en savoir plus sur les cookies, y compris comment savoir quels cookies ont été définis et comment les gérer et les supprimer, consultez le site AboutCookies.

Vous pouvez choisir de bloquer les cookies utilisés sur le site d’ECOPOTS. Sachez toutefois qu’en les bloquant, certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement.

Changement dans l’utilisation des cookies sur les sites

La loi relative à l’utilisation des cookies sur les sites Internet a changé. Vous trouverez plus d’informations sur les cookies sur le site de l’Information Commissioner’s Office.

Mises à jour de la politique de confidentialité

 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout moment. Veuillez donc la consulter fréquemment. Toute modification ou clarification prendra effet dès sa publication sur le site. Tout changement matériel de la présente politique vous sera communiqué ici, afin que vous sachiez quelles informations nous récoltons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous les utilisons et/ou les divulguons.

 

Accès aux données ou suppression des données

 

Si vous souhaitez accéder à toute information personnelle en notre possession, la corriger, la modifier ou la supprimer, nous vous invitons à nous contacter via support@ecopots.eu.

Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga hiermee akkoord/ J'ai lu et accepté la politique de confidentialité

© 2016 All rights reserved. 

ECOPOTS is a brand of The POTS Company

Sales & distribution Benelux:

Bucomat NV

Karrewegstraat 138

9800 Deinze, België 

T +32 9 385 84 83

E info@bucomat.be

www.bucomat.be

website by wixxiM. adding wow to www.